Żupy

W odcinku zaprezentowano księgi zgromadzone w zasobach Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zawierające cenne informacje dotyczące działalności żupniczej
w XVI wieku. Zbiory, utworzone na polecenie Jana Bonera, obejmują działalność jednych z większych kopalni w ówczesnej Europie, znajdujących się na terenie Polski.