„Dzieła, arcydzieła” to platforma służąca do prezentacji filmowej wyjątkowych zbiorów artystycznych i naukowych zgromadzonych w Polskiej Akademii Umiejętności. Projekt powstał przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Kultury (w ramach projektów: „Niech przemówią arcydzieła” program Kultura – Interwencje 2020 oraz „Odkrywamy arcydzieła” program Kultura w Sieci) oraz dotacji Fundacji PZU, pozyskanych przez Stowarzyszenie Bene Tibi.

Polska Akademia Umiejętności ma bardzo interesującą historię, którą warto przybliżyć szerszemu gronu odbiorców. W okresie rozbiorów była jedyną ponadzaborową instytucją naukową w całym kraju. Cieszyła się dużym prestiżem i miała ogromną siłę oddziaływania, co spowodowało, że polscy uczeni, twórcy, artyści przebywający w kraju lub na emigracji licznie deponowali w PAU swoje zbiory i spuścizny: fotografie, rękopisy, pergaminy, rozmaite artefakty. Zbiory PAU cechuje różnorodność, ich bogactwo tematyczne nie pozostaje bez znaczenia dla dokumentacji polskiego dziedzictwa kulturowego, to cenne źródło wiedzy o zabytkach, ludziach i wydarzeniach z przeszłości. Zdigitalizowane zbiory ikonograficzne PAU są udostępnione na platformie PAUart: pauart.pl

Na naszej stronie prezentujemy materiały filmowe, które pozwolą poznać bliżej PAU, jej zbiory i osoby z nią związane. Arcydzieła fotografii i grafiki, rękopisy z list UNESCO, dokumentacje pracy i życia wybitnych twórców – to źródła naszych tematów. Chcemy udostępniać arcydzieła, opowiadać ich historię oraz przybliżać twórców. Wykłady przygotowują uczeni, w tym członkowie PAU. Opowiadają w nich o wybranych dziełach – przybliżą ich kontekst historyczny, społeczny, kulturotwórczy. Cykl 25 krótkich filmów pozwala poznać szczegółowo konkretne artefakty. Prezentujemy rękopisy i starodruki ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN, wyjątkowe fotografie z Fototeki Lanckorońskich, arcydzieła z Gabinetu Rycin BN PAU i PAN, najciekawsze zbiory z Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Biblioteki Rozdolskiej Lanckorońskich. Tematami naszych opowieści są m.in. grafiki autorstwa Albrechta Dürera, Lucasa Cranacha starszego, Rembrandta, Williama Hogartha, pamiętniki Teofila Lenartowicza, notatki Wyspiańskiego, dokumentacje fotograficzne badaczy z podróży po Mongolii, Cejlonie, Afryce oraz inne niezwykłe artefakty.