Typy ludowe

Różnorodność i odmienność mieszkańców Bliskiego Wschodu i Turcji uchwycona na fotografiach stanowiących część bogatego zbioru Karola Lanckorońskiego.