Tadeusz Kowalski

Tadeusz Kowalski, wybitny turkolog, arabista i iranista, w spuściźnie pozostawił efekty swojej pracy naukowej poświęconej ludności pochodzenia wschodniego, mieszkających na terenie II Rzeczypospolitej: Karaimom, Tatarom i Ormianom.