Syria i Palestyna

W bogatym zbiorze fotografii Karola Lanckorońskiego znajduje się ciekawy zestaw odbitek pochodzących z Syrii i Palestyny, które Lanckoroński odwiedził w 1877 roku. Zebrane fotografie przedstawiają ruiny starożytnych świątyń, architekturę i krajobrazy. Wiele z nich jest autorstwa najznamienitszych fotografów z tego okresu.