Rembrandt

Rembrandt van Rijn był znakomitym akwaforcistą. Wykonał 314 rycin, a 141 z nich w 186 kopiach znajduje się w Gabinecie Rycin PAU i PAN w Krakowie. Zobaczymy wybrane i znane dzieła holenderskiego mistrza.