Dr hab. Ewa Danowska (Kierownik Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie)
Rękopiśmienne pamiątki po ludziach znanych i nieznanych