Pamiątki po Wyspiańskim

W Bibliotece Naukowej PAU i PAN zgromadzono wiele pamiątek po Wyspiańskim, m.in. metrykę chrztu, świadectwa szkolne, świadectwo dojrzałości, dyplom ASP. Ciekawą pamiątką jest także dziennik Wyspiańskiego z 1905 roku, w którym zapisywał ołówkiem lub atramentem sprawy osobiste lub rodzinne. To kalendarium daje nam obraz życia codziennego tego wybitnego artysty.