Niezwykłości Fototeki Lanckorońskich

W wielotysięcznym zbiorze fotografii, wchodzących w skład Fototeki Lanckorońskich, natrafić można na prawdziwe perełki, jak panorama Konstantynopola, zapis historycznego ujęcia z nieistniejącego Pałacu Lanckorońskich w Wiedniu czy specjalne pudełka do przechowywania zdjęć, wykonane z płótna lub skóry, które miały imitować średniowieczne inkunabuły.