Komisja Edukacji Narodowej

Komisja Edukacji Narodowej, która powstała w 1773 r., była pierwszym na świecie ministerstwem oświaty, a akta związane z jej działalnością zostały wpisane na światową listę UNESCO. Spuścizna tej magistratury, w formie rękopisów, przechowywana jest w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN. W odcinku zapoznać się można z działalnością komisji udokumentowanej w tomach akt, które zawierają w dużej mierze listy, protokoły, projekty organizacji szkolnictwa.