Dr hab. Ewa Danowska (Kierownik Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie)
Komisja Edukacji Narodowej – pierwsze ministerstwo oświaty