Prof. Jan Ostrowski (Prezes Polskiej Akademii Umiejętności)
Jak czytać dawne polskie portrety