Dr hab. Janusz Pezda, prof. UJ (Instytut Historii UJ, Muzeum Narodowe w Krakowie)
Dzieje Biblioteki Polskiej w Paryżu od jej założenia w 1838 do 1944 roku