Biblioteka Rozdolska Lanckorońskich

Ponad 3800 tomów z liczącej niegdyś ponad 20 tysięcy tomów Biblioteki rodu Lanckorońskich znajduje się w zbiorach Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Wśród nich znajdziemy niezwykłe wydawnictwa, herbarze, konstytucje, wiersze i powieści.