Album Bronisława Piłsudskiego

Bronisław Piłsudski, starszy o rok brat marszałka Józefa Piłsudskiego, również zapisał się na kartach historii jako niezwykle ważna osobistość. To ceniony badacz kultury Dalekiego Wschodu, etnograf; w Japonii uznawany jest za bohatera narodowego. Do Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie trafiły jego bezcenne fotografie oraz naukowe materiały, którym warto się bliżej przyjrzeć.